פרומתאוס הכבול - מאת אייסכילוס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken