פרקים מחיי - מאת אמונה ירון - הוצאת שוקן - Schocken