צייר לי צורה: מספרים - מאת אני וייט - הוצאת שוקן - Schocken