צל האתמול ואתגר המחר - מאת דוד הורוביץ - הוצאת שוקן - Schocken