קבלה: היבטים חדשים - מאת משה אידל, תרגום אבריאל בר־לבב - הוצאת שוקן - Schocken