קבלה וארוס - מאת משה אידל, תרגום שרגא בר־און - הוצאת שוקן - Schocken