קולות הטבע ספארי - מאת מוריס פלדג'ר, תרגום אביגיל בורשטיין - הוצאת שוקן - Schocken