קולמוס חד - מאת אברהם שוייצר, בעריכת יעל אונגר - הוצאת שוקן - Schocken