ספר אלקטרוני/דיגיטלי, קליפת תפוח זהב - מאת ש"י עגנון