קנאת דוד – כרך ד: איש ריב - מאת שבתי טבת - הוצאת שוקן - Schocken