קצה החוט - מאת אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken