קריאות פסיכולוגיות במאמרי חכמים - מאת אליהו רוזנהיים - הוצאת שוקן - Schocken