רחל ורנהאגן - מאת חנה ארנדט - הוצאת שוקן - Schocken