רמון (ביוגרפיה פוליטית) - מאת אמנון ברזילי, בעריכת יעל אונגר ויהונתן נדב - הוצאת שוקן - Schocken