רעב - מאת קנוט המסון, תרגום דנה כספי - הוצאת שוקן - Schocken