שבעה ילדים ועיתון - מאת פילאר לוזאנו קרבאיו, תרגום מיכל גרסטנר - הוצאת שוקן - Schocken