שבעה נגד תבי - מאת אייסכלוס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken