שבת מוזרה ביער - מאת יונדב קפלון - הוצאת שוקן - Schocken