שדה ראייה - מאת שי גינות, בעריכת נעמי מורג - הוצאת שוקן - Schocken