שודדי־הים - מאת דוגאלד א' סטיר, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken