שועל המחשבה - מאת טד יוז, תרגום סבינה מסג - הוצאת שוקן - Schocken