שופטי־ארץ - מאת אליקים רובינשטיין - הוצאת שוקן - Schocken