שיח אהבה - מאת רולאן בארת, תרגום אביבה ברק - הוצאת שוקן - Schocken