שירים 1962-1948 - מאת יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken