שירת היואתה - מאת הנרי וודסוורת' לונגפֶלו, תרגום נמרוד אשל - הוצאת שוקן - Schocken