שלוש אחיות - מאת הת'ר מוריס, תרגום דקלה פרידמן - הוצאת שוקן - Schocken