שלוש גיניאות - מאת וירג'יניה וולף, תרגום אהרן אמיר - הוצאת שוקן - Schocken