שמואל יוסף עגנון - כתבים שיצאו בחייו (9 כרכים) - מאת ש"י עגנון - הוצאת שוקן - Schocken