שנות ילדות - מאת יונה אוברסקי, תרגום חיים איזק - הוצאת שוקן - Schocken