שני בתים וילד: סיפורן של משפחות משולבות בישראל - מאת נעמה צבר בן -יהושע וגליה צבר - הוצאת שוקן - Schocken