שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו - מאת ש"י עגנון - הוצאת שוקן - Schocken