ספר אלקטרוני/דיגיטלי, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו - מאת ש"י עגנון