שעת החסד; מאדם אתה ואל אדם תשוב - מאת יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken