שעת החסד - מאת יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken