תִראו אותי! - מאת עמיה ליבליך - הוצאת שוקן - Schocken