תולדות התנועה השבתאית - מאת גרשם שלום, בעריכת יונתן מאיר , שיניצ'י יאמאמטו - הוצאת שוקן - Schocken