תורת היצירה של ספר יצירה - מאת יהודה ליבס - הוצאת שוקן - Schocken