תלמידי האתמול תלמידי המחר - מאת עמי וולנסקי - הוצאת שוקן - Schocken