תמונות ראשונות, צבעים ראשונים - בבית - מאת אנה מוסנברוק - הוצאת שוקן - Schocken