תשע קריאות תלמודיות - מאת עמנואל לוינס, תרגום דניאל אפשטיין - הוצאת שוקן - Schocken