1973 - הקרב על הזיכרון - מאת גדעון אביטל-אפשטיין - הוצאת שוקן - Schocken