ספר אלקטרוני/דיגיטלי, אורח נטה ללון - מאת ש"י עגנון