ספר אלקטרוני/דיגיטלי, על כפות המנעול - מאת ש"י עגנון