ספרים בנושא חינוך - הוצאת שוקן - Schocken

חינוך

מציג 1 - 9 מתוך 9

מאת יעל פדר

ינואר 2012 / 40-30057

גיא ותמר חוזרים מהגן ומספרים לאמא שלמדו על איברים פרטיים בגופם: "איברים שהם רק שלנו, ולאף אחד אחר אסור לגעת בהם." אמא והילדים משוחחים ומבינים מה הם איברים פרטיים, מהו מגע מותר ומהו מגע אסור, מהו סוד טוב ומהו סוד רע, ולמי לפנות כדי לקבל עזרה. ספר זה מלמד את הילדים כיצד לשמור על גופם ופרטיותם, מבהיר את זכותם על גופם ומסביר איך להימנע מפגיעה אפשרית. נושא חשוב, מורכב ורגיש זה מובא בדרך ידידותית, בהירה ועניינית המותאמת לגילם.
קרא עוד
מודפס: 69.00 ₪
דיגיטלי: 59.00 ₪

מאת רון אהרוני

ינואר 2011 / 40-10381

ספר זה מתאר בצורה בהירה ובסגנון קולח את עקרונות החשבון. ההסברים הפשוטים, המבוססים על התנסות ישירה ומוחשית ועל לימוד שיטתי, יסייעו לילדים להשתלט על לימודי החשבון. הספר דן בנושאים כמו ארבע פעולות החשבון הבסיסיות – חיבור, חיסור, כפל וחילוק – וכן בחישובי שברים, באחוזים ובבעיות יחס. אלה מוסברים בדרך קלה ומובנת, החושפת את יופיה ועומקה של החשיבה המתמטית.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

ינואר 1996 / 40-10561

המחשב בבית־הספר מציג את יתרונות הלמידה בסיוע מחשבים במגוון נושאים ומצביע על השוני שחל באופיה של הכיתה עם כניסת המחשבים.בספר מאמרים מאת אנשי אוניברסיטאות ומכללות הנמנים עם המובילים בארץ בנושאים הקשורים למחשבים בחינוך. הוא מיועד למורים ולמנהלי בתי־ספר, לסטודנטים לחינוך, להורים ולאנשי חינוך.
קרא עוד
דיגיטלי: 77.00 ₪

מאת שלמה שרן, חנה שחר

ינואר 1990 / 40-10055

ספר זה מציג גישה מקצועית מקיפה, המשלבת את ההיבטים המנהליים והפדגוגיים של בית־הספר. מטרתו להיות לעזר להנהלה ולצוות המורים לשם שיפור תפקודם בתחומי הארגון, הפדגוגיה ויחסי האנוש. הספר מציע מגוון של הליכים וכלים מעשיים להיערכות ארגונית של הנהלה וצוות מורים. היערכות כזו תקדם את יכולת ההתמודדות של כל צוות עם האתגרים העומדים בפניו, תוך שיתוף פעולה ועבודה שיטתית.
קרא עוד
מודפס: 95.00 ₪
דיגיטלי: 81.00 ₪

מאת יהושע ניר

ינואר 1985 / 40-20640

ספר זה מיועד לענות על צורכי הלימוד של תלמידים הניגשים לבחינת בגרות בחיבור, למורים ולכל מי שכתיבת מאמרים קרובה ללבו. הספר נותן בידי כותב החיבור כלים וטכניקה לכתיבת המאמר בעזרת הנחיות ותרגילים.
קרא עוד
דיגיטלי: 0.00 ₪

מאת שלמה שרן, רחל הרץ־לזרוביץ

ינואר 1978 / 40-13240

ספר זה מציג תפיסה חדשה של הפעילות החינוכית והארגונית של בית־הספר כמערכת חברתית. תורת ההוראה ותורת הארגון שולבו כאן יחד למען הגשמת מטרות חינוכיות, חברתיות ואנושיות.דגמים אלה מושתתים על עקרונות של שיתוף פעולה, תקשורת הדוקה ויחסי אנוש חיוביים בין הנוטלים חלק במעשה החינוכי.
קרא עוד

מאת צבי קורצווייל

ינואר 1978 / 40-10613

בספר זה מציג פרופ' קורצווייל את משנתו החינוכית של מרטין בובר והנחותיה הפילוסופיות הבסיסיות בהשוואה לתפיסות חינוכיות אחרות, ותוך שימת דגש מיוחד על העימות עם החינוך בן זמננו למגמותיו. בובר רואה ביחסי האדם וזולתו בכלל וביחסי מורה־תלמיד בפרט את עיקר המעשה החינוכי. הספר מיועד לכל מי שהפילוסופיה היהודית המודרנית ושאלות החינוך קרובות ללבו.
קרא עוד

מאת רפאל בלגור

ינואר 1977 / 40-13212

ספרו של ד"ר בלגור דן בהיבטים המרכזיים של מעשה הקריאה – תנועת העין, תפיסת המילים, חשיבות האוצר הלשוני של הילד, ההבנה בקריאה, הקריאה הביקורתית והמוכנות לקריאה. הספר מרחיב את הדיבור על הנושאים החיוניים להבנת בעיותיו של התלמיד לקוי הקריאה; בוחן ומנתח את אמצעי אבחון הליקויים ודרכי הטיפול והתיקון, אשר בכוחם לסייע לתלמיד להתגבר על ליקוייו ולהגיע להישגים בקריאה בהתאם ליכולתו ולכישוריו.
קרא עוד