ספרים בנושא יהדות - הוצאת שוקן - Schocken

יהדות

מציג 1 - 12 מתוך 32

מאת ישעיהו ליבוביץ

מאי 2019 / 40-10418

המחבר מעלה בספר חששות חמורים לגבי עתידם של היהדות, של העם ושל המדינה מבחינת סיכויי המשך קיומו של העם היהודי ההיסטורי. בעיקר מופנית ביקורתו כלפי החברה היהודית, המרוּקנת מן התכנים הראליים של היהדות, וכלפי היהדות הדתית, אשר המאורעות הגדולים בתולדות עם ישראל בדור האחרון לא חוללו שינוי בעמדתה ובהתנהגותה ולא המריצו אותה לפעולה.
קרא עוד
דיגיטלי: 93.00 ₪

מאת גרשם שלום

ינואר 2018 / 40-10968

ספר “תולדות התנועה השבתאית“ (המבוסס על סדרת ההרצאות שהועברה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1940-1939), היה הניסיון הראשון של גדול חוקרי המיסטיקה היהודית גרשם שלום (1982-1897) להציג תמונה רחבה ומלאה של השבתאות ברצף אחד, מימי גאותה עד דעיכתה.
קרא עוד
מודפס: 109.00 ₪
דיגיטלי: 93.00 ₪

מאת אלחנן שילה

מאי 2017 / 40-10421

יהדות קיומית הוא פרי הגותו של ד"ר אלחנן שילה, העוסקת בעולם המחשבה היהודי. מטרת הספר להציע אלטרנטיבה לאוכלוסייה היהודית שנמצאת על קו התפר שבין דתיות לחילוניות.
קרא עוד
מודפס: 88.00 ₪
דיגיטלי: 75.00 ₪

מאת עמנואל לוינס

מרץ 2016 / 40-10844

עמנואל לוינס מתמודד בהגותו הפילוסופית ובפרשנותו על התלמוד עם השאלות המעסיקות את האדם בעידן הפוסט־מודרני. עמנואל לוינס (1995-1906) נמנה עם הפילוסופים החשובים ביותר במאה העשרים.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת מרטין בובר

דצמבר 2015 / 40-10037

מרטין בובר (1965-1878) ליקט וקיבץ במשך עשרות שנים סיפורי חסידים וצדיקים שעברו מדור לדור בעל־פה ובכתב. ספר זה הוא אחד האוספים המרכזיים והמקיפים בתחום, וכולל מאות סיפורים ואגדות המובאים לפי סדר דורות הצדיקים בתנועת החסידות. הספר יצא במהדורות רבות, ועתה סודר מחדש, ועוטר בידי יוני בן־שלום.
קרא עוד
מודפס: 125.00 ₪
דיגיטלי: 106.00 ₪

מאת משה אידל

ינואר 2010 / 40-11806

קבלה וארוס הוא חיבור מקיף השופך אור חדש על תפיסת האהבה הארוטית במחשבה המיסטית היהודית. הספר מנתח שורת נושאים מרכזיים בקבלה, הקשורים לאהבה: אהבה בין גבר לאישה, בין האל ובין השכינה, בין האדם ובין האל, ולבסוף בין האל ובין עם ישראל בדמות רעיה. תוך כדי עיון במקורות בדפוס ובכתבי יד, שחלקם טרם נידונו בידי חוקרים, עוקב המחבר אחר מושג הארוס בזרמים השונים של התאוסופיה הקבלית ומציע מודלים של איחוד בין הייצוג הזכרי של האלוהות ובין הייצוג הנקבי של השכינה.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת ישעיהו ליבוביץ

ינואר 2009 / 40-10907

שיחותיו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ על פרקי אבות ועל הרמב"ם שודרו ב"קול ישראל" במשך כשנה כ"תורה שבעל־פה". ההד הרב שהיה לשיחות בקרב ציבור המאזינים והבקשות להשיג את החומר בכתב – הם שהניעו את פרופ' ליבוביץ לעבד את שיחותיו ולרכזן בספר זה. מסכת אבות הייתה במרוצת הדורות לאחד הכלים החשובים ביותר לחינוכו הרוחני של האדם מישראל. בספר דן המחבר במשניות נבחרות מתוך המסכת, אשר בהן מצא עניין לתלות את דעותיו וסברותיו.
קרא עוד
מודפס: 85.00 ₪
דיגיטלי: 72.00 ₪

מאת אליהו רוזנהיים

ינואר 2009 / 40-10837

מבחר מרתק של אמרות חז"ל, השאוב מתחומים מרכזיים בהוויה האנושית, ומקיים מפגש מקורי בין מאמרי החכמים ובין עולמה של הפסיכולוגיה המודרנית. הגיגיהם של חכמי ישראל, אמני הביטוי המילולי, מדהימים לא פעם בחוכמתם, בצבעוניותם, בחדותם ובאקטואליות שלהם. אך מעבר להבנתם על דרך הפשט הם גם פתוחים לרמות שונות של פרשנות ומזמינים התייחסות בעלת אופי פסיכולוגי.
קרא עוד
דיגיטלי: 75.00 ₪

מאת אביעזר רביצקי

ינואר 2006 / 40-10712

הספר בוחן מחדש את עולמם הפילוסופי של הרמב"ם, גדול חכמי ישראל בעת העתיקה, ותלמידיו לגבי שתי סוגיות יסוד: שאלת היחס בין הגות, מנהיגות וקהילה, ושאלת היחס בין תיאולוגיה, מדע וטבע.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת בנציון נתניהו

ינואר 2005 / 40-10171

הספר חושף את דמותו הייחודית של דון יצחק אברבנאל, הגדול שבמנהיגי היהודים בשלהי ימי הביניים.אברבנאל היה איש כספים רם־דרג ואיש חצר של מלכים, שהיה בו בזמן גם מלומד אנציקלופדי, פילוסוף שנלחם על דעותיו וסופר רב־כשרונות, שהשפעתו הכתה גלים גם מחוץ לעולם היהודי. הספר כולל תיאור מפורט של חייו, הגותו והשפעתו של אברבנאל על רקע המאורעות הרי הגורל של תקופתו רבת־התהפוכות, שבה התרחשו גירוש ספרד והמאבק בין האיסלאם והנצרות.
קרא עוד
מודפס: 115.00 ₪
דיגיטלי: 98.00 ₪

מאת יאיר לורברבוים

ינואר 2004 / 40-10798

לרעיון בריאת האדם בצלם אלוהים היסטוריה ארוכה ונפתלת – שורשיו מצויים במיתוסים מסופוטמיים ומצריים קדומים, והוא התפרש ונידון אצל הוגים רבים לאורך הדורות. ספר זה מאיר את צדדיו השונים והמורכבים של הרעיון בספרות חז"ל, תוך שהוא משחזר מבנה מחשבה מיתי־תאוסופי רב־עוצמה.
קרא עוד
דיגיטלי: 93.00 ₪

מאת דוד הרטמן

ינואר 2002 / 40-10614

ספר זה עוסק בנושאים העומדים בלב המחלוקת שבין היהדות הדתית לבין היהדות החילונית בישראל, ומציע ניסיון חדשני ומעשי לגישור בין העולמות. דוד הרטמן סבור שהקרע בין חילונים לדתיים – ובאופן רחב יותר, בין המודרניות למסורת היהודית – קשור במידה רבה לפילוסופיה שהיוותה יסוד לעמדות הציוניות־דתיות בישראל. על מנת להבהיר את הצעתו בוחן הרטמן בהרחבה ובעמקות שתי גישות מרכזיות וסותרות במסורת היהודית.
קרא עוד
מודפס: 72.00 ₪
דיגיטלי: 61.00 ₪