ספרים בנושא מדעי המדינה - הוצאת שוקן - Schocken

מדעי המדינה

מציג 1 - 6 מתוך 6

דצמבר 2017 / 40-10247

בספר זה נאסף מבחר כתבים ממיטב הספרות הפילוסופית־פוליטית לדורותיה. נכללים בו גם פרקים שתורגמו לעברית לראשונה במיוחד למהדורה זו.
קרא עוד
מודפס: 110.00 ₪
דיגיטלי: 94.00 ₪

מאת אורי זילברשייד

פברואר 2015 / 40-60843

ספר זה הנו מחקר, המשלב פילוסופיה מדינית וחקירה אמפירית, על התפתחותה הרעיונית־משפטית של חוקת מדינת ישראל.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת דרור זייגרמן

ינואר 2013 / 40-10245

האם מיזוג בין שתי מפלגות שונות באידיאולוגיה ובציבור הבוחרים שלהן — כדוגמת "חרות" ו"הליברלים" שהתמזגו והקימו את "הליכוד" — הוא מתכון לשינוי שלטון? סוגיה זו נבחנת בספר בדרך מחקרית ועל סמך נסיונו העשיר של המחבר כאיש ציבור וכדיפלומט.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת בת יאור

ינואר 2008 / 40-10033

ספר החושף לראשונה כיצד עלה האיסלאם באירופה, ומתאר את שלבי הפיכתה לנספח תרבותי ופוליטי של העולם הערבי־מוסלמי – אֵירוֹעַרַבְּיָה.בשנים האחרונות אנו עדים לעליית כוחו של האיסלאם ברבות ממדינות אירופה. תהליך זה לא קרה ביום אחד, אלא הוא תוצאה של שרשרת הסכמים שחתמו מדינות אירופה השונות עם מדינות מוסלמיות במשך עשרות שנים. באמצעות מסמכים, פרוטוקולים, הסכמים ועדויות מוכיחה המחברת כיצד התחייבה אירופה להשלים עם הנורמות הדתיות והפוליטיות של המהגרים המוסלמים, וכיצד היא משלימה עם דרישותיהם ההולכות וגוברות מתוך פחד מפני אי־שקט חברתי וטרור.
קרא עוד
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת ברוך זיסר

ינואר 1999 / 40-10725

על ימין ועל שמאל סוקר בהרחבה את השקפות העולם של האידיאולוגיות החשובות מאז המהפכה הצרפתית, ובמיוחד את אלה של המאה העשרים. כדי להמחיש את טבעו של השיח האידיאולוגי המודרני המובאים בסוף כל פרק דברי פרשנות וביקורת.
קרא עוד
דיגיטלי: 101.00 ₪

מאת אמנון ברזילי

ינואר 1996 / 40-10867

ספר זה מתחקה אחר מסלול צמיחתו של רמון מאז ימיו כילד ב"שטח הגדול" ביפו, כבן להורים קשי יום, ניצולי שואה, ועד שכבש את ההסתדרות והפך לאחד המועמדים הבכירים לראשות מפלגת העבודה. בצד סרטוט דיוקנו של פוליטיקאי מקצועי מזן חדש, מתוארות בספר דמותה וקורותיה של החבורה הצעירה, ההולכת וכובשת את מקומה במפלגת העבודה ובזירה המדינית בכלל.
קרא עוד
מודפס: 83.00 ₪
דיגיטלי: 71.00 ₪