ספרים בנושא משפט - הוצאת שוקן - Schocken

משפט

מציג 1 - 12 מתוך 21

מאת יצחק זמיר

אוגוסט 2022 / 40-60025

הספר מציב שלוש מטרות: ראשית, להציג תמונה אמיתית של בית המשפט העליון, ובעיקר של הביקורת השיפוטית על רשויות השלטון; שנית, להתמודד עם הביקורת הנשמעת על הרכבו ועל תפקודו של בית המשפט העליון; ושלישית, להסביר כי פגיעה בביקורת השיפוטית, על פי ההצעות שפורסמו ברבי
קרא עוד
מודפס: 135.00 ₪
דיגיטלי: 115.00 ₪

מאת אמנון רפאל

ינואר 2005 / 40-60173

ספר זה הוא הכרך השישי והאחרון בחיבור המונומנטלי מס הכנסה. עניינו בעיקר בפרשנות חוקי המס, בחובות המוטלים על הנישום לצורכי קביעת הכנסתו והדיווח עליה, וסדרי הדין המיוחדים ליישוב מחלוקות בין הנישום לשלטונות המס.
קרא עוד
מבצע 1+1 אינו כולל ספר זה

ינואר 2005 / 40-60303

זהו ספר היסוד בתחום המשפט החוקתי של מדינת ישראל. הספר מקיף את החקיקה ואת הפסיקה בישראל בכל הסוגיות המרכזיות בתחום המשפט הציבורי. כרך זה דן ביסודות המשפט החוקתי של מדינת ישראל: הקמת המדינה, כינון מוסדות השלטון ומעמדה של ההכרזה על הקמת המדינה, מעמדם של חוקי היסוד כחוקת המדינה, עקרון הפרדת הרשויות, היקפה של הביקורת השיפוטית, עקרון שלטון החוק, מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי כמיעוט לאומי בישראל.
קרא עוד
מודפס: 219.00 ₪
דיגיטלי: 186.00 ₪
המבצע 1+1 אינו כולל ספר זה.

ינואר 2005 / 40-60304

ספר היסוד בתחומו, שהוא קריאת חובה לכל המבקש ללמוד על המשפט החוקתי של מדינת ישראל. הספר מקיף את החקיקה ואת הפסיקה בישראל בכל הסוגיות המרכזיות בתחום המשפט הציבורי. כרך זה דן בכנסת, בממשלה, בנשיא המדינה ובדיני האזרחות.
קרא עוד
מודפס: 219.00 ₪
דיגיטלי: 186.00 ₪

מאת אמנון רפאל

ינואר 2002 / 40-60172

ספר זה הוא הכרך החמישי בחיבור המונומנטלי מס הכנסה. עניינו בתמריצי המס המוענקים על־פי חוקי המסים בישראל ובגבולות תכנון חבות המס.
קרא עוד
מודפס: 440.00 ₪

מאת שולמית אלמוג

ינואר 2002 / 40-10728

דיון ראשון ביצירת ש"י עגנון במשקפי התחום החדשני "משפט וספרות". הספר עוסק בחיבור שבין חיים חברתיים מאורגנים ובין הכלי המשפטי – כפי שחיבור זה נפרס בספרו של ש"י עגנון, עיר ומלואה.
קרא עוד
מודפס: 89.00 ₪

מאת שולמית אלמוג

ינואר 1997 / 40-10326

ספר זה דן במצב המשפטי של זכויות ילדים בישראל בכל תחומי החיים: בתא המשפחתי, במסגרת החינוכית ובחברה כולה. מטרתו העיקרית היא להגביר את המודעוּת לחשיבות הנושא בקרב הילדים עצמם, אצל הוריהם, במערכת החינוך ואצל כל מי שנמצא אתם בקשר.
קרא עוד
דיגיטלי: 65.00 ₪

מאת דוד מ' ששון, מאיר יפרח, אורלי שנקר

ינואר 1996 / 40-60012

ספר זה דן בנושאי מכתב האשראי הדוקומנטרי ומכתב האשראי לערבות ("ערבות בנקאית אוטונומית") מן ההיבט המשפטי והמסחרי, מחד גיסא, ומן ההיבט המעשי והעיוני, מאידך גיסא.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת אמנון רפאל, ירון מהולל

ינואר 1996 / 40-60171

ספר זה הוא הכרך הרביעי של החיבור מס הכנסה. עניינו בתושבי ישראל המפיקים הכנסות מחוץ־לארץ, ובתושבי חוץ המפיקים הכנסות מישראל. עם הליברליזציה בפיקוח על העברת מטבע חוץ לנכר ועם שילובם של המשקים הלאומיים זה בזה, נודעת משמעות מרובה למשטרי המיסוי השונים ולזיקות שביניהם. ספר זה מטפל בבעיות אלה מנקודת מבט ישראלית.
קרא עוד

מאת אמנון רפאל, ירון מהולל

ינואר 1995 / 40-60166

ספר זה הוא מהדורה שלישית, מורחבת ומעודכנת, של הכרך הראשון בחיבור המונומנטלי "מס הכנסה". הספר, אשר נכתב כולו מחדש, עוסק במהותה של הכנסה, בהוצאות המותרות בניכוי ובחשבונאות המס לשיטותיה. מטרתו להקיף את העקרונות הכלליים המונחים ביסוד דיני מס הכנסה ולבדוק את הדינים הסטטוטוריים המסדירים סוגיות מסוימות באורח מפורט.
קרא עוד

מאת אמנון רפאל, ירון מהולל

ינואר 1991 / 40-60169

ספר זה הוא הכרך השלישי של העבודה המקיפה ביותר בדיני מס הכנסה. נושאי הספר: מיסוי רווחי הון ומיסוי בתנאי אינפלציה.
קרא עוד

מאת אלפרד ויתקון

ינואר 1988 / 40-10625

המאמרים, ההרצאות והרשימות הכלולים בקובץ משקפים את מחשבתו של השופט ויתקון על משפט ועל שיפוט. בכתיבתו ניכרים הלבטים העוברים על שופט הצובר נסיון חיים שיפוטי, ועם זאת יש בה מוטיבים קבועים ועומדים: הפרדת רשויות והשמירה עליה; הצורך באיזון נאות בין אקטיביזם שיפוטי לבין פסיביות שיפוטית; מסירות לבית המשפט העליון וקנאות למעמדו; אהבת תחום המסים והדגשת חשיבותו.
קרא עוד