תקנון האתר

"מפעילת האתר"- בית שוקן הוצאת ספרים בע"מ. ח.פ.  510003197.

רישום לאתר וביצוע רכישת ספר

1. לצורך רכישת ספרים דרך האתר יש להירשם תחילה כמפורט להלן. את הרישום ניתן לבצע דרך קישור "התחברות לאתר" המופיע בצד שמאל בסרגל העליון, או מסל הקניות בלחיצה על "המשך לקופה". לאחר הרישום ניתן להתחבר לאתר בכל עת בקלות על ידי הזנת שם משתמש וסיסמה.

2. כדי לחפש ספר באתר יש להקליד בחלונית החיפוש את שם הספר או את שם המחבר. ניתן גם לבצע חיפוש מתקדם, או ביצוע חיפוש על פי קטגוריות. בדף הספר המבוקש ניתן לקבל מידע רב על הספר ואף לעיין בעמודים מסוימים מתוכו    .

3. לרכישת הספר יש ללחוץ על "הוסף לסל" והספר המבוקש יתווסף לסל הקניות של המשתמש. לאחר מכן, ניתן להמשיך לגלוש באתר ולהוסיף פריטים נוספים לסל הקניות, או לבצע את הרכישה על ידי מעבר לסל הקניות.

4. מחירו של כל מוצר יצוין בסמוך אליו, ועשוי להשתנות מעת לעת.

5. בשלב הבא יש להזין את פרטי כרטיס האשראי לתשלום. ניתן לשלם גם באמצעות Paypal. לסיום יש ללחוץ על הכפתור "לתשלום" שבתחתית העמוד לקבלת אישור על ביצוע הרכישה ומספר ההזמנה אותו מומלץ לשמור.

6. מפעילת האתר לא תאשר את ההזמנה לביצוע אלא לאחר שתקבל אישור לגבי העברת התשלום מאת המזמין. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל  תשלום ממזמין מסוים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. המזמין חייב למלא פרטי זיהוי מדויקים, לרבות פרטי אמצעי התשלום באופן מלא. במידה ומפעילת האתר לא תקבל אישור לנכונות הפרטים, או שתקבל הודעה כי אינם תקפים או נכונים, אזי תהא רשאית לבטל באופן מיידי את ההזמנה ואף את חשבון המזמין באתר, והכל לפי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הגורם הרלוונטי לתשלום (כגון בנקים) ו/או לרשויות אכיפת החוק במקרים של חשד למעשה אסור בקשר לאמצעי תשלום.

8. לידיעת המזמין, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.

9. לאחר ביצוע הרכישה תקבלו עדכונים בדואר האלקטרוני באמצעותו המזמין נרשם לאתר, על מצב ההזמנה.

10. על מנת למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המזמין, נדרש המזמין להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבונו. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר.

11. המזמין פוטר בזאת את מפעילת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי מפעילת האתר.

12. מפעילת האתר רשאית לבצע כל שינוי באתר, לרבות בשירותים ובסוג המוצרים ו/או הספרים המוצעים באתר למכירה.

רכישת ספרים דיגיטליים (מקוונים ולהורדה)

13. באתר ניתן גם לרכוש ספרים דיגיטליים, הן ספרים לצפייה מקוונת והן ספרים דיגיטליים להורדה (Download) למכשיר קצה. רכישת ספר דיגיטלי משמעה רכישת רישיון גישה מוגבל ושאינו בלעדי, בתוכן הדיגיטלי המסוים, לצורך פרטי (ושאינו מסחרי) של קריאה ועיון בלבד, באופן מקוון או באמצעות הורדת הקובץ המתאים, כמפורט להלן בתקנון זה. באחריותו המלאה של המזמין לוודא כי הוא מחזיק במכשיר ובתוכנה מתאימים לצורך מימוש הגישה כאמור לספר הדיגיטלי, ואשר נמצאים במצב תקין. ניתן לצפות בספר דיגיטלי מקוון דרך המחשב בכל דפדפן סטנדרטי (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) במערכות הפעלה - Windows, Linux, OS X. על מנת לצפות בתכנים מוגנים ב DRM על המשתמש לפעול על פי המדריך לספרים דיגיטליים.

מפעילת האתר לא תהא אחראית לכשל בצפייה בספר מקוון או בהורדת ספר דיגיטלי, הנובעת מכך שמכשירו של המזמין אינו עומד בדרישות הטכניות ההכרחיות כמפורט בתקנון זה, ואין בכשל כאמור כדי להקנות למזמין אפשרות לביטול עסקת רכישת הספר.

14. לרכישת ספר דיגיטלי:

א. כדי לחפש ספר באתר יש להקליד בחלונית החיפוש את שם הספר או את שם המחבר.

ב. ניתן גם לבצע חיפוש מתקדם, וכן לחפש בקטגוריות.

ג. יש למצוא את הספר המבוקש, ולפני הלחיצה על "הוסף לסל" יש לסמן "ספר מקוון וקובץ להורדה" במקום "ספר מודפס" (המסומן כבררת מחדל) ולהמשיך לקופה. לאחר מכן ניתן להמשיך לגלוש באתר ולהוסיף פריטים, או לעבור לסיום הרכישה ע"י מעבר לסל הקניות.

ד. יש לוודא עמידה בדרישות המערכת כמפורט בסעיף 13 לעיל.

ה. לסיום הרכישה, אם המזמין לקוח חדש, יש לבצע רישום ראשוני קצר באתר. את הרישום ניתן לבצע דרך קישור ההתחברות בצד שמאל בסרגל העליון התחברות לאתר, או מסל הקניות בלחיצה על "המשך לקופה".

אם המזמין לקוח ותיק – יש להזין בחלון שייפתח לאחר הלחיצה על "המשך לקופה" רק את שם המשתמש והסיסמה שנבחרו בעת ההרשמות לאתר.

ו. הזינו את פרטי התשלום: סוג כרטיס האשראי, מספרו ותוקפו. ניתן גם לשלם באמצעות Paypal. כדי לסיים את תהליך הרכישה יש ללחוץ על הכפתור "לתשלום" שבתחתית העמוד. לאחר מכן יתקבל אישור על ביצוע הרכישה, וכן את מספר ההזמנה.

15. עם השלמת רכישת הספר הדיגיטלי, הוא יהיה זמין להורדה על ידי המזמין, וכן זמין לצפייה מקוונת ול"דפדוף" כאשר המזמין יתחבר לאתר ויזדהה באמצעות שם וסיסמה. בדף הספר יופיע הקישור "דפדף בספר". לחיצה על קישור זה תוביל ישירות לספר הדיגיטלי המקוון. כמו כן קישור להורדת קובץ הספר הדיגיטלי למחשב או לטאבלט יישלח במייל עם הוראות התקנה.

16. אין למזמין כל זכות ו/או היתר, בין במישרין ובין בעקיפין או במשתמע, להעתיק ו/או להפיץ ו/או להנגיש את הספר הדיגיטלי (המקוון או הקובץ להורדה) או כל חלק ממנו לאחרים, או להעמידו לרשות הציבור, וודאי שאין לו כל זכות שימוש בספר הדיגיטלי (המקוון או הקובץ להורדה) לצורך מסחרי או עסקי כלשהו, או בפעילות שיש בה כדי לפגוע בעסקי ובמכירות מפעילת האתר.

17. הספרים הדיגיטליים להורדה מוגנים במנגנון טכנולוגי שנועד למנוע העתקה, הנגשה והפצה של הקבצים, באמצעות DRM- Digital Rights Management.

      כל ניסיון לעקוף מנגנון זה, ו/או להפר הוראות תקנון זה, יקנה למפעילת האתר זכות לתבוע את המזמין והאחראים לכך וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה ולאחרים על פי דין.

18. ספר מקוון יהיה פתוח לעיון מיד לאחר סיום רכישתו באתר.

19. יודגש כי משתמש רשאי להגדיר את חשבון המשתמש שלו ביחס לעד שישה מכשירים אלקטרוניים המתאימים למימוש הגישה אל הספר הדיגיטלי (מחשב, טאבלט וכיו"ב).

20. מפעילת האתר רשאית בכל עת לעדכן ו/או לשנות את הספרים הדיגיטליים וגרסאותיהם המוצעים למכירה באתר.

21. מפעילת האתר אינה אחראית לפגמים ו/או טעויות בכל הקשור לתוכנם של הספרים, ואולם מובהר כי ככל ותימנע מן המשתמש הגישה לעיון בספר הדיגיטלי, כולו או חלקו, בשל בעיה טכנית הנובעת מפגם בקובץ שהורד, חרף עמידתו של המשתמש בדרישות המערכת כמפורט בסעיף 13 לעיל, מפעילת האתר תספק למשתמש קובץ תקין של הספר הדיגיטלי.

22. מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתר ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם  ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.

אספקת הספרים המודפסים

23. משלוח מתחת ל-2 ק"ג מתבצע באמצעות חברת שילוח, המשלוחים ישלחו לכתובת שהוזנה במסגרת רישום המזמין לאתר, וצפויים להגיע עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. יצוין כי ייתכן זמן אספקה ארוך יותר בתקופות החגים, בשבוע הספר ובעת ספירת המלאי בין 25-31 לדצמבר.

24. הזמנות בארץ שערכן 99 ₪ ומעלה פטורות מדמי משלוח. עבור משלוח לחו"ל יחושבו דמי משלוח לפי מדינת היעד ומשקל החבילה.

קניין רוחני

25. כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים המפורסמים באתר, לרבות הספרים הדיגיטליים, שייכות לבית שוקן להוצאת ספרים בע"מ וכן כל הזכויות באתר עצמו, לרבות זכויות יוצרים במאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, פורמט וקונספט, שייכים למפעילת האתר.

26. משתמשים באתר מתחייבים בזאת לשמור על זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים של כל מידע, תוכן, סימן מסחרי או כל פרט אחר מתוך האתר והמוצרים הנמכרים בו, ובכלל זה להימנע מהעתקה, הפצה, פרסום, עשיית יצירה נגזרת וביצוע שימוש מסחרי בכל אלה.

27. כל משתמש באתר, לרבות המזמין, מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתו סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות תכנים פרסומיים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.

28. כן מתחייב כל משתמש באתר להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בו, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

אבטחה

29. פרטי כרטיס האשראי מוצפנים בטכנולוגית SSL ואינם מגיעים למפעילת האתר אלא עובר ישירות לחברת האשראי באמצעות חברת הסליקה "טרנזילה."

ביטול/שינוי עסקה

30. ביטול עסקה לגבי ספר מודפס שנרכש באתר אפשרי עד 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, בצירוף החשבונית. ביטול העסקה כפוף לכך שלא נעשה כל שימוש בספר והוא במצב חדש. החזר כספי ייעשה עפ"י דין. 

31. האתר מאפשר החלפה של ספרים מודפסים שנרכשו באתר בלבד תוך 14 יום מיום קבלת הספר, בתנאי שהספר במצב חדש ובצירוף חשבונית המעידה שהספר נרכש ישירות מההוצאה.

להחלפת ספרי ההוצאה שנרכשו במקומות אחרים (חנויות ספרים, למשל) יש לפנות למקום שבו נרכש הספר ולפעול בהתאם למדיניות ההחלפה של נקודת המכירה.

להחלפת או החזרת ספרים שנרכשו ישירות מההוצאה יש להחזיר את הספר (בדואר רשום או בדרך אחרת) למשרדי ההוצאה בכתובת הוצאת שוקן, נתן ילין מור 24, ת"א 6157101 ת.ד. 57188.בעת שליחת הספר בדואר, יש להקפיד לארוז אותו כך שלא ייפגם בעת המשלוח, ולצרף את החשבונית המעידה כי הספר נרכש מההוצאה וכן מכתב עם שם מלא, כתובת ומספר טלפון. מזמין שהחזיר ספר בהתאם לנוהל זה יהיה זכאי להחלפת הספר וקבלת ספר אחר במקומו או זיכוי כספי במידה והחזיר את הספר במצב חדש בצירוף חשבונית המעידה שנרכש ישירות מההוצאה עד 14 יום מיום הקניה.

32. לא ניתן לבטל עסקה לגבי ספר דיגיטלי.

ביטול עסקה יבוצע על ידי זיכוי כספי לכרטיס האשראי בניכוי 5% מגובה העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבינהם.

שונות

33. מפעילת האתר תהא רשאית, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או לשנות את פעילות האתר, באופן מלא או חלקי, ולא תהא אחראית לכל נזק שייגרם עקב כך למאן דהוא.

34. עם הרישום לאתר, המזמין מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן.

35. כל מחלוקת משפטית הנובעת מהשימוש באתר או קשורה בו, תידון בבית המשפט המוסמך לצורך אותו ענין במחוז תל-אביב-יפו.

36. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, ויש לראותו כאילו מופנה גם בלשון נקבה.

37. לכל שאלה או בקשה נשמח לתת מענה. להתקשרות עמנו לחצו על הקישור: כתבו לנו.

שאלות  נפוצות

האם האתר מאובטח ובטוח לרכישה?

כן, אתר הוצאת שוקן מאובטח בטכנולוגיית SSL מתקדמת. פרטי כרטיס האשראי אינם מגיעים להוצאת שוקן אלא לחברת האשראי באמצעות חברת הסליקה טרנזילה.
אם התקבלה בעת תהליך ההזמנה התראת אבטחה כלשהי, היא נוגעת בדרך כלל להגדרות המחשב שלך.

בתוך כמה זמן אקבל את הזמנתי?

זמן האספקה הוא עד 7 ימי עסקים. האספקה יכולה לארוך מעט יותר מכך בשבוע הספר העברי (בחודש יוני) או בתקופת החגים (במיוחד בחגי תשרי ובפסח). אנא התאזרו בסבלנות, אנו מטפלים בהזמנות לפי סדר הגעתן ועושים כל מאמץ כדי להכינן בהקדם האפשרי.

המשלוח מתבצע דרך חברת שליחויות. מילוי פרטים מדויקים, לרבות כתובת מדויקת וטלפון נייד, הוא חובה לצורך למסירה מהירה של החבילה על ידי חברת השילוח.

האם ניתן לבצע משלוח לחו"ל?

כן. דמי המשלוח ייקבעו בהתאם למשקל החבילה והיעד.

האם ניתן לאסוף את הספרים ממשרדי ההוצאה ולחסוך דמי משלוח?

כן. ניתן לאסוף עצמאית את הספרים מבית ההוצאה בתיאום טלפוני מראש, ולחסוך את דמי המשלוח. השירות אינו כרוך בתשלום. הוצאת שוקן נמצאת ברחוב נתן ילין-מור 24, תל אביב, בקומה השלישית. יש לתאם את מועד האיסוף מראש עם אתי הראל בטלפון 03-5610130.

כיצד ניתן לדעת מה מצב ההזמנה?

לאחר ביצוע הרכישה תקבלו עדכונים בדוא”ל על מצב ההזמנה.

האם ניתן לבצע רכישה לא דרך האתר?

בהחלט. ניתן לבצע הזמנה בטלפון 03-5610130 (ימים א-ה, בין השעות 16:00-9:00, נא לבקש את אתי הראל.)

האם ניתן להחליף פריטים שנרכשו?

כן. אם ברצונכם להחליף ספר מודפס שקניתם תוכלו לעשות זאת תוך 14 יום מתאריך קבלתו, בתנאי שהספר במצב חדש ובצירוף חשבונית המעידה כי הספר נרכש ישירות מההוצאה.
להחלפת ספרי ההוצאה שנרכשו במקומות אחרים (חנויות ספרים, למשל) יש לפנות למקום שבו נרכש הספר ולפעול בהתאם למדיניות ההחלפה של נקודת המכירה.

להחלפת או החזרת ספרים שנרכשו ישירות מההוצאה יש להחזיר את הספר (בדואר רשום או בדרך אחרת) למשרדי ההוצאה בכתובת הוצאת שוקן, נתן ילין מור 24, ת"א 6157101 ת.ד. 57188.. אם אתם שולחים את הספר בדואר, אנא הקפידו לארוז אותו כך שלא ייפגם בעת המשלוח, ולצרף את החשבונית המעידה כי הספר נרכש מההוצאה וכן מכתב עם שם מלא, כתובת ומספר טלפון. לקוח שהחזיר ספר בהתאם לנוהל זה יהיה זכאי להחלפת הספר וקבלת ספר אחר במקומו.

אם התחרטתי ואני מעוניין לבטל את העסקה, האם אני יכול לעשות זאת?

כן. ניתן להחזיר את הספר שנרכש באתר תמורת זיכוי כספי עד 14 יום מתאריך הרכישה, בצירוף החשבונית, ובתנאי שהספר במצב חדש ולא נעשה בו כל שימוש.

מה עושים אם הספר פגום?

אנו עושים כל מאמץ כדי לספק ספר תקין. עם זאת, לעתים רחוקות מסתנן למלאי ספר עם פגם בייצור למרות מערכת אבטחת האיכות של ההוצאה.

אם סופק לך ספר עם פגם בייצור (דפים חסרים, הפוכים וכדומה) אנו נחליף אותו, ובלבד שהספר קיים עדיין במלאי. ספרים עם סוללות יוחלפו עד שבועיים מיום הקנייה.
להחלפת הספר יש להחזירו להוצאה עם חשבונית הקנייה, ועם קבלת הספר הפגום יישלח או יימסר ספר תקין במקומו.


כאשר מחזירים את הספר יש לצרף מכתב ובו תיאור הפגם, שם מלא, כתובת ומספר טלפון.

מהי מדיניות התשלומים באתר?

ניתן לשלם בשני תשלומים עבור קנייה מעל 200 ₪, ובשלושה תשלומים עבור קנייה מעל 300 ₪.


מה לעשות אם הספר שאתם מחפשים אזל?

אם אין באפשרותנו לספק את הספר מכיוון שאינו נמצא במלאי באופן זמני או קבוע, ניצור עמכם קשר להמשך טיפול.

למידע נוסף

נשמח לתת מענה בכל שאלה נוספת ולסייע בכל בעיה. להתקשרות עמנו לחצו על הקישור: כתבו לנו.

בברכה,

צוות הוצאת שוקן