הגשת כתב יד

הוצאת שוקן שמחה לקבל הצעות להוצאה לאור של ספרים.

אם ברצונך להגיש לנו יצירה שלא פורסמה בעבר, באפשרותך לשלוח אותה אלינו בקובץ PDF למייל liat_k@haaretz.co.il

או מוקלדת ומודפסת, רצוי כרוכה בכריכת ספירלה למשלוח בדואר.

שים לב למשלוח יש לצרף דמי טיפול בסך 100 ש"ח.

אם שלחת את המשלוח בדואר, קבלה תישלח בדואר חוזר. אם נחליט להוציא לאור את היצירה, נחזיר את דמי הטיפול.

אם תשובתנו שלילית, ניתן לקבל בחזרה את כתב היד על-ידי צירוף מעטפה מבוילת בבולים בלבד ללא חותמות או מדבקות. כתב היד יישמר בהוצאה במשך 30 ימים מיום משלוח הודעת דחייה.

אפשר לשלם את דמי הטיפול במזומן, בהמחאה או בהוראה לחיוב כרטיס אשראי (יש לציין את מספר הכרטיס, תוקפו ות"ז של בעל הכרטיס(.

כמו כן יש לציין את שם הכותב, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני (אם יש) וכן מספר טלפון.

כתובת למשלוח הצעותיכם:

בית שוקן הוצאה לאור

ת"ד - 9408

מיקוד - 6109301

טלפון: 03-5610130

לבירורים יש לפנות ללליאת קרט  liat_k@haaretz.co.il

תשובה תינתן עד 4 חודשים מיום ההגשה.