בקשת רשות לשימוש בתכנים שלנו

כדי לקבל רשות לצטט קטעים מתוך ספרי הוצאת שוקן, יש לשלוח מכתב או מייל עם הפרטים הבאים:

1. שם, כתובת וטלפון של מבקש הרישיון.

2. שם, כתובת וטלפון של משלם דמי זכויות היוצרים, אם הוא שונה משם המבקש.

3. שם היצירה, המחבר והספר שממנו רוצים לצטט.

4. שם הספר שבו תצוטט היצירה.

5. מספר העותקים שיודפסו מהספר.


**** יש לצרף לבקשה עותק של הטקסט המבוקש מצולם מתוך הספר. ****

הוצאת שוקן תשלח מכתב המתאר את תנאי האישור ואת מחירו.

* בקשה ללא צילום עותק מהספר המבוקש המקורי (לא הקלדה) לא תטופל.

לבירורים נא לפנות לגב' ליאת קרט liat_k@haaretz.co.il